IZBOLJŠAJTE VODENJE V VAŠEM PODJETJU

Kako smo v 3 mesecih za 2x povečali število aktivno zavzetih?

IZHODIŠČA

Po kazalnikih najuspešnejši operator električnega omrežja v Sloveniji, se je v letu 2016 kljub uspehom soočal s številnimi ovirami na poti k doseganju še ambicioznejših ciljev in vizije do leta 2020:

  • nesodelovanje med oddelki

  • nizka zavzetost zaposlenih

  • nezmožnost vzpostavitve jasne IT strategije, ki bo podpirala doseganje vizije

PROGRAM

Za naročnika smo pripravili in facilitirali usklajevanje podrobne IT strategije, kot ključnega sestavnega dela jasne strategije podjetja do leta 2020. Nato smo v Ujemi Znanje program individualnega coachinga in delavnic vodenja za zavzetost vključili vse vodje od predsednika uprave do vodij posameznih služb. Glavni fokus 3-mesečnega intenzivnega programa je bil predvsem na spodbujanju sodelovanja med oddelki, povečevanje zavzetosti zaposlenih, zmanjšanje nesodelovalnih in nekooperativnih vedenj.

REZULTATI

V zelo kratkem času 3 mesecev smo uspeli delež aktivno zavzetih zaposlenih povečati za 2x, delež aktivno nezavzetih zaposlenih pa zmanjšati za 2x!

Predvsem pa smo veseli, da so v podjetju uspeli to energijo že usmeriti v zagon treh pomembnih razvojnih projektov, ki bodo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in doseganje vizije podjetja.

Vas zanima, kako lahko do uresničevanja vaše vizije pomagamo vam?

Pišite nam na

info@ujemiznanje.com