top of page

VRHUNSKO VODENJE V ELEKTRO GORENJSKA

Kako smo v 3 mesecih za 2x povečali število aktivno zavzetih?

AMBICIOZNI CILJI ELEKTRA GORENJSKA

Elektro Gorenjska je podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno tradicijo. Je eno od petih distribucijskih podjetij v Sloveniji, ki zagotavlja dobavo električne energije več kot 87.000 odjemalcem, razpršenih na območju 2.091 km2 v severozahodnem delu Slovenije.

 

Redno se uvršča na prvo mesto med distribucijskimi podjetji v Sloveniji po kakovosti omrežja. Podjetje izkazuje tudi najboljše vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja v primerjavi z drugimi slovenskimi distribucijami.

Podjetje je torej zelo uspešno, a kar nas je najbolj pritegnilo so bili njihovi še bolj ambiciozni cilji:

  • Zagotavljati dostop do električne energije z nadstandardno uporabniško izkušnjo;

  • biti najboljši operater po tehničnih in ekonomskih kazalnikih za distribucijo električne energije v Sloveniji in primerljiv z najboljšimi v EU;

  • biti prilagodljiv v pogosto nejasnih nadnacionalnih strategijah, regulatornih in tehnoloških spremembah in vse pogostejših naravnih nesrečah.

IZZIV

V letu 2016 se je podjetje kljub uspehom soočalo s številnimi ovirami na poti k doseganju še ambicioznejših ciljev in vizije do leta 2020:

  • nesodelovanje med oddelki,

  • nizka zavzetost zaposlenih,

  • nezmožnost vzpostavitve jasne IT strategije, ki bo podpirala doseganje vizije.

Te ovire so podjetju preprečevale vidnejši napredek pri doseganju vizije in ciljev, ki so si jih zastavili za leto 2020. Že več mesecev so poskušali vzpostaviti jasno IT strategijo, na kateri bi temeljil napredek podjetja, a tega zaradi nizke zavzetosti in nesodelovanja oz. nerazumevanja prispevka vsakega od oddelkov niso uspeli doseči.

 

Podjetje je pristopilo do nas s prošnjo, da jim pomagamo pri pripravi in usklajevanju IT strategije. Kmalu pa so ugotovili, da je problem širši in se lotili še izboljšanja zavzetosti zaposlenih na ravni celotnega podjetja. Ambiciozen projekt za doseganje ambicioznih ciljev – naša specialiteta!

PROGRAM

Za naročnika smo najprej pripravili in facilitirali pripravo in usklajevanje podrobne IT strategije, kot ključnega sestavnega dela celostne strategije podjetja do leta 2020. Skozi ta proces smo odkrili tudi konkretne izzive na področju vodenja ljudi, ki jih je bilo potrebno nasloviti, če smo želeli, da bo strategija dejansko zaživela tudi v praksi.

 

Zato smo takoj izvedli meritev zavzetosti zaposlenih po mednarodno primerljivi in priznani metodologiji Gallup Q12, s katero je naročnik dobil jasno in oprijemljivo sliko dejanskega stanja. V naslednjem koraku smo na podlagi ugotovitev meritve za 23 vodij (od predsednika uprave do vodij posameznih služb) pripravili poseben program individualnega coachinga in delavnic vodenja za zavzetost. Glavni fokus programa je bil predvsem na spodbujanju sodelovanja med oddelki, povečevanje zavzetosti zaposlenih, uvajanju sprememb ter zmanjšanju nesodelovalnih in nekooperativnih vedenj.

 

Vsak od udeležencev programa je dobil tudi personalizirano in bogato založeno mapo gradiv, z nasveti, ki jih lahko tudi po zaključku programa uporablja za izboljševanje svojega vodenja in doseganja rezultatov.

REZULTATI

3-mesečni intenziven program, s fokusom na odlikah in voditeljskem stilu vsakega posameznika je prinesel odlične rezultate:

   ✓ 2x več aktivno zavzetih zaposlenih,

   ✓ 2x manj aktivno nezavzetih zaposlenih,

   ✓ močno izboljšano sodelovanje med oddelki,

   ✓ zagon 3 projektov, ki bodo zagotovili dolgoročno konkurenčnost podjetja.

KAJ O PROGRAMU PRAVIJO V ELEKTRU GORENJSKA?

mag. Bojan Luskovec

predsednik uprave Elektro Gorenjska d.d.

"Ne le jaz, tudi mnogi moji sodelavci so se na lastni koži prepričali, da coaching deluje! To je res dobro. Pričeli smo z aktivnim delom na treh projektih, ki so se dosedaj valjali naokrog."

dr. Mateja Nadižar Svet

Izvršna direktorica Elektro Gorenjska d.d.

"Po več letih različnih delavnic in programov s področja vodenja in motiviranja je program, ki ga izvajajo strokovnjaki iz podjetja Ujemi Znanje prvi, ki je resnično prinesel konkretne rezultate in konkretno spremembo pri vodenju."

Please reload

Vas zanima, kako lahko do uresničevanja vaše vizije pomagamo vam?

Pišite nam na

info@ujemiznanje.com

bottom of page